Jump to content

Wikimedia:Wikipedia-android-strings-onboarding reading list sync text v2/vi

From translatewiki.net

Bạn có thể tạo danh sách đọc có các bài bạn muốn đọc sau, ngay cả khi bạn đang ngoại tuyến.
Đăng nhập vào tài khoản Wikipedia của bạn để đồng bộ hóa các danh sách đọc của bạn. <a href="#login">Tham gia Wikipedia</a>