Jump to content

Wikimedia:Wikipedia-android-strings-reading lists confirm remote delete/my

From translatewiki.net

ဤသည် remote storage မှ မကြာသေးခင်က sync လုပ်ထားသည့် စာဖတ်စာရင်းအားလုံးကို လုံးဝဥသုံ ဖျက်ပစ်မည်ဖြစ်သည်။ ဆောင်ရွက်မည်လော။