Jump to content

Wikimedia:Wikipedia-android-strings-suggested edits encourage account creation message/nqo

From translatewiki.net

ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߘߐ߬ߛߎ߬ߟߌ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߟߊ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߘߐ߰ߡߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߓߟߏߓߌߟߊߢߐ߲߯ߞߊ߲ ߢߊ߬ߕߣߐ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߞߊ߲߬. ߒ߬ ߠߊ߫ ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߣߐ߰ߦߊ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬߹ ߌ ߜߊ߲߬ߞߎ߲߫ ߥߟߊ߫ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ߫ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߌߞߘߐ߫.