Jump to content

Wikimedia:Wikipedia-ios-abuse-filter-disallow-unconstructive/mnw

From translatewiki.net

မခဍိုဟ်စၟဳစၟတ် အလဵုလဵုဂှ် ဂွံဆဵုကေတ် အရာမတြးပတိတ် ဟွံထေက်ရ။ ပဂုန်တုဲ ကလေင်တုဲ ကလေင်ပလေဝ် အရာမၞး မပလေဝ်ဒါန်လဝ်ညိ။