Jump to content

Wikimedia:Wikipedia-ios-reading-lists-split-notification/vi

From translatewiki.net

Mỗi danh sách đọc có hạn chế $1 bài. Các danh sách đã tồn tại vượt quá hạn chế này đã được chia thành nhiều danh sách.