Jump to content

Wikimedia:Wikipedia-ios-settings-storage-and-syncing-show-default-reading-list-footer-text/vi

From translatewiki.net

Hiển thị danh sách đọc Đã lưu (danh sách đọc mặc định) như một danh sách riêng khi xem các danh sách đọc. Danh sách đọc này xuất hiện trong thiết bị Android.