Wikimedia:Wpcleaner-1c9492-Use secure URL in external vie/uk

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

Використовувати захищену URL-адресу у зовнішньому засобі перегляду (https)