Languages by language family/Gauda-Kamrupa

  From translatewiki.net

  Indo-European languagesIndo-Iranian languagesIndo-Aryan languagesEastern Indo-Aryan (or Nagari) languagesEastern Indo-Aryan (or Eastern Magadhan, Nagari) languagesOriya-Gauda-Kamrupa (or Odia-Kamta) languages

  Kamrupa (or Kamta) languages:
  Western Kamta languages:
  Eastern Kamta languages:
  Gauda-Banga languages:
  Eastern Bengali languages:
  Southeastern Bengali languages: