Languages by language family/Martuwangkic

    From translatewiki.net

    Macro-Pama-Nyungan languages (?) ◂ Pama-Nyungan languagesDesert Nyungic languagesWati languages

    Warnman-Wangka (or Keiadjara, Giyajarra, Budijarra) languages: