Languages by language family/Ngayarda

  From translatewiki.net

  Macro-Pama-Nyungan languages (?)◂ Pama-Nyungan languagesSouth-West Pama-Nyungan languagesPilbara languages

  Northern Ngayarda languages:
  Central Ngayarda languages:
  Yindjibarndi-Kurrama languages:
  Ngarluma-Kariyarra languages:
  Ngarluma-Kariyarra languages: