Languages by language family/Ngayarda

From translatewiki.net

Macro-Pama-Nyungan languages (?)◂ Pama-Nyungan languagesSouth-West Pama-Nyungan languagesPilbara languages

Northern Ngayarda languages:
Central Ngayarda languages:
Yindjibarndi-Kurrama languages:
Ngarluma-Kariyarra languages:
Ngarluma-Kariyarra languages: