Languages by language family/Pintupic

From translatewiki.net

Macro-Pama-Nyungan languages (?) ◂ Pama-Nyungan languagesDesert Nyungic languagesWati (or Western Desert) languages

Nuclear Pintupic languages:
Wangkatja-Tjarra languages:
Tjarra languages: