Languages by language family/Pintupic

    From translatewiki.net

    Macro-Pama-Nyungan languages (?) ◂ Pama-Nyungan languagesDesert Nyungic languagesWati (or Western Desert) languages

    Nuclear Pintupic languages:
    Wangkatja-Tjarra languages:
    Tjarra languages: