Languages by language family/Scytho-Khotanese

From translatewiki.net

Indo-European languagesIndo-Iranian languagesIranian languagesNorthern Iranian (or Central Iranian PBS) languagesNortheastern Iranian languagesScythian languages

Saka (or Shaka, Sakan, Sakian, Sacae) languages (†):