Portal talk:Sc

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

Contents

Thread titleRepliesLast modified
e-mail102:00, 6 October 2014
Bortadura o tradutzione?101:56, 6 October 2014
User520:32, 29 August 2014
Edit111:14, 28 August 2014
Password111:09, 28 August 2014
Account111:07, 28 August 2014

Comente los bortammus in sardu? e-lìtera? pos.el.(posta eletrònica)? Ite nde pessades bois?

L2212 (talk)20:42, 4 October 2014

forsis chi "email" est mellus....

Taxandru (talk)02:00, 6 October 2014
 

Bortadura o tradutzione?

Bortadura est meda prus impreadu siat in paperi siat in ìnternet (chircade "bortadu in sardu" in Google pro bìdere carchi esèmpiu), deo propongo cussu. Ite nde pessades?

L2212 (talk)20:45, 4 October 2014

Bandant bene totai duas,

Taxandru (talk)01:56, 6 October 2014
 

Sa tradutzioni de "user" immoi esti "usuàriu" ma no anda beni no esitit... ita poneus? S'iat a podi fai una votatzioni

Taxandru (talk)16:33, 22 August 2014

Deo propongo "Impitadore". Si semus impreande sa LSC cussa est sa paràgula chi b'est in su glossàriu, e est giai istada impreada in àteras bortaduras. Andat bene pro sa votatzione, ma deo dio pònnere a votu fintzas "muda" pro "edit", "contu" pro "account" e "crae" pro "password".

L2212 (talk)16:53, 22 August 2014
Edited by author.
Last edit: 15:48, 29 August 2014

Impidatore

Taxandru (talk)07:15, 24 August 2014

Est un errore o ses proponende "Impidatore"?

L2212 (talk)11:13, 28 August 2014

ooops sballiau! bolia scri:

Impitadore

Taxandru (talk)15:48, 29 August 2014

Ah, ok! Detzisu fintzas custu.

L2212 (talk)20:32, 29 August 2014
 
 
 
 
 

eu seu po "càmbia" o "modìfica" puitta "muda" assimbilla troppu a cittidì

Taxandru (talk)07:09, 24 August 2014

Siat pro "càmbia" e "modìfica", tando!

L2212 (talk)11:14, 28 August 2014
 

ddia a lassai "password" penzu ca siat difficilli a dd'onai su sentidu suu

Taxandru (talk)07:13, 24 August 2014

Deo diat prefèrrere "crae", ma bidende chi perunu est votande pro como, lassamus "password".

L2212 (talk)11:09, 28 August 2014
 

"contu" anda benissimu po mei

Taxandru (talk)07:11, 24 August 2014

Perfetu, est detzisu tando!

L2212 (talk)11:07, 28 August 2014