Portal talk:Vi

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

Contents

Thread titleRepliesLast modified
Giám sát viên315:03, 4 October 2016
Không gian tên Topic của Flow309:18, 29 July 2015

Giám sát viên

Tôi vừa đổi lại từ "người xóa hẳn" thành "giám sát viên" đối với nhóm người dùng oversighter cũ. Oversight tuy là công cụ đã biến mất nhưng tất cả các wiki đều đang sử dụng tên gọi của nó cho nhóm người dùng có quyền này, vậy nên tôi nghĩ nhóm người dùng là quen thuộc và không nhất thiết sửa lại trừ phi được mọi người thống nhất bằng tên mới (mặc dù rõ ràng "giám sát" không đúng để mô tả nhóm này, nhưng biết làm sao được, chúng ta có "tiếp viên" để mô tả một nhóm thành viên "cao cấp" hoàn toàn không làm công việc gì kiểu như chào đón khách hay bồi bàn đấy thôi ;-) )

minhhuy (talk)17:03, 4 March 2016

Theo thảo luận này với Tranminh360, tôi đã lùi lại một số sửa đổi của bạn để tránh vấn đề có hai nhóm cùng tên nhau là "giám sát viên". Nếu oversighter là "giám sát viên" thì suppressor phải có tên khác như "người xóa hẳn", tên đó được gọi ý trong thảo luận này. Nếu bạn nghĩ ra một tên khác thì càng tốt.

Minh Nguyễn 💬09:05, 3 October 2016

Nếu quyền của nhóm này chỉ đơn giản là xóa flow (một tính năng Wikipedia tiếng Việt chưa có), thì phải chăng ta nên dùng từ "Người xóa flow" hay "Người xóa hẳn flow" để cụ thể hơn công việc này? Tên gọi hiện tại của nhóm vẫn khiến tôi nghĩ nó trùng với nhóm oversighter thông thường.

minhhuy (talk)09:11, 4 October 2016

OK, đã bổ sung thêm từ "Flow" để phân biệt. (Các bản dịch tiếng Tây Ban Nha, Catalan, Trung Quốc giản thể cũng làm vậy.)

Minh Nguyễn 💬15:03, 4 October 2016
 
 
 

Không gian tên Topic của Flow

Phần mở rộng Flow có không gian tên Topic:. Hiện tại chúng ta dịch từ topic thành "chủ đề" ở toàn bộ phần mở rộng này nhưng không thể dịch không gian tên Topic: thành Chủ đề:, vì Wikipedia tiếng Việt đã dịch Portal: thành Chủ đề:. Tôi đề nghị dịch topic thành "chuyện" thay vì "chủ đề" để có thể dịch không gian tên thành Chuyện:. Vinhtantran, Cheers!, Trần Nguyễn Minh Huy, Prenn, KhangND, Dinhxuanduyet có đồng ý không?

Minh Nguyễn 💬19:56, 26 July 2015

Tôi nghĩ "Đề tài" cũng là một cách dùng từ thích hợp.

minhhuy (talk)02:21, 27 July 2015

OK, tôi sẽ đổi tất cả thành "đề tài". Cám ơn.

Minh Nguyễn 💬07:01, 29 July 2015

Tôi tán thành với cách dịch "Đề tài". Vinhtantran (talk) 09:18, 29 July 2015 (UTC)

Vinhtantran (talk)09:18, 29 July 2015