Ονοματοχώρος

Jump to navigation Jump to search

Ονοματοχώρος

Θα πρότεινα αυτή τη σύνθετη λέξη γιατί είναι πολύ βολικό να έχεις μια κλιτή λέξη για το namespace, αφού λέει ακριβώς αυτό που θέλουμε. Νομίζω ότι μπορεί να μείνει αν δεν υπάρχουν ενστάσεις.

Glavkos (talk)00:29, 24 January 2013

Συμφωνώ.

Protnet (talk)07:24, 24 January 2013