Απόδοση του αγγλικού όρου στα Ελληνικά

Jump to navigation Jump to search

Απόδοση του αγγλικού όρου στα Ελληνικά

Ενδιαφέρουσα εκδοχή ο οδηγός εκμάθησης. Το έχω χρησιμοποιήσει σε μετάφραση πριν το διαβάσω εδώ και πιστεύω ότι απέδιδε το ίδιο νόημα. Επίσης, κατά περίπτωση, ίσως να βόλευε και η λέξη μάθημα.

Stam.nikos (talk)07:37, 15 July 2015