Citera(?)

Fragment of a discussion from Portal talk:Sv
Jump to navigation Jump to search

Jag missade den här diskussionen, jag ändrade alla "Cite" och "Cite this page" till "använd som referens" och "Använd den här artikeln som referens". Jag gjorde ändringar å andra ställen med. Hoppas jag inte sjabblade till något: [1].

LittleGun (talk)13:56, 6 June 2017