Does this help Wikia.com?

Jump to navigation Jump to search

Diolch am fentro cyfieithu rhyngwyneb Wikia - mae gwaith mawr wrtho. Does dim amser gen i i rannu'r baich o gyfieithu Wikia gyda chi, ond rwyf wedi gallu adolygu rhai o'ch cyfieithiadau. Sylwais bod ambell un ohonynt yn dangos o^l cyfieithu gair am air. Rwyf wedi ail-wampio'r rhain, cystal a fedraf.

Os oes well gennych holi cwestiynau i mi, yn hytrach nag i'r gymuned gyfan ar Support, mae croeso i chi holi cwestiwn ar fy nhudalen sgwrs.

Lloffiwr (talk)13:26, 27 February 2013