შენ თუ თქვენ?

შენ თუ თქვენ?

ინგლისურში გარჩეული არაა... გერმანელები "du" ფორმას ხმარობენ, თანაც პატარა ასოთი (რაც მაგათთან დიდ შეურაცხყოფად ითვლება)... მე ვწერდი ზრდილობიანი ფორმით – "თქვენ". გერმანულმა დამაფიქრა. ჩვენთან როგორ აკეთებდით შენ და გიო აქამდე? :)

Dato_deutschland07:37, 14 January 2011

თქვენ. :-)

BRUTE18:50, 18 January 2011