ਨਵਾਂ ਰੀਵਿਜਨ ਸੋਧ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ

Fragment of a discussion from User talk:Babanwalia
Jump to navigation Jump to search

ਸਰਣਾਈ - saranāī - सरणाई ਸਰਣ. ਪਨਾਹ. "ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ. http://searchgurbani.com/index.php/mahan_kosh/view/10650

ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।

Jimidar (talk)04:58, 1 October 2014

ਓਹੋ! ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ-ਬੋਲੀ, ਅਵਧੀ, ਹਿੰਦੀ, ਬ੍ਰੱਜ ਆਦਿ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਰਸੂਖ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਵੇਖੋ: ਹਿੰਦੀ: http://shabdkosh.com/hi/translate?e=shelter&l=hi ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ: http://shabdkosh.com/pa/translate?e=shelter&l=pa

Babanwalia (talk)05:07, 1 October 2014