سلام

Jump to navigation Jump to search

باشه عزیز روی چشم موفق باشید اول درستو بخون انشاله که موفق باشید خودم کمکتون میکنم من به لری بویراحمدی تسلط دارم موفق بوین

Bonevarluri (talk)16:39, 24 December 2013

سلام بونوار جان یه کار داشتم این کهمیشه اسم خودتو توی جایی که من و جناب موگویی نوشته بنویسی بعد هم اگه بشه مقالات زیادی درباره قوم لر دارم میشه تو ترجمه اش کنی به لری بویراحمدی با اجازه

علی ساکی گپ مو 08:38, 28 December 2013
 

سلام بونوارجان میشه اسم خودتو تو این لینک بقل اسم موگویی بزاری با تشکرhttp://meta.wikimedia.org/wiki/Requests_for_new_languages/Wikipedia_Southern_Lurish

علی ساکی گپ مو 08:39, 28 December 2013

سلام دوست گرامی انجام شد اگر مقاله خواستین ترجمه کنید بنده در خدمتم موفق بوی که کا

Bonevarluri (talk)14:55, 28 December 2013
 

سلام انجام شد اگه ترجمه ای خواستین بنده در خدمتم موفق بوین

Bonevarluri (talk)14:56, 28 December 2013