ویرایش لوگو ویکی خه ور

Jump to navigation Jump to search

فتوشاپ سنگینه یه نرم افزار سبک نداری بونوارجان

علی ساکی گپ مو 14:31, 6 January 2014

سلام لوگو رو بفرست به این ایمیل lurvand@gmail.com
خودم کاراشو انجام می دم برات می فرستم سردیار بوی

Bonevarluri (talk)17:33, 6 January 2014