Mačad / mačići

Jump to navigation Jump to search

Mačad / mačići

Tehnički si u pravu, samo će mačad razumjeti vrlo mali broj ljudi. Gurati nešto što razumije mali broj ljudi - jednostavno nema smisla.

MaGa (talk)18:35, 24 March 2018