Pitanje

Jump to navigation Jump to search

[1] Govorimo li mi istim jezikom? Proviđeno bi bilo...što?

MaGa (talk)17:54, 26 May 2017

Ja sam postavio jasno i kratko pitanje. Ne trebam doktorske disertacije o desetim temama. Ako nisi u stanju odgovoriti na kratko i jasno pitanje - nemoj odgovarati uopće.

MaGa (talk)03:55, 27 May 2017