Leninin sözü olmasın

Leninin sözü olmasın

Cekli, nə etməli olduğumuzu bilirəm. Amma nədən, yaxud haradan başlamalı?

Vago11:15, 26 April 2011

[1] burdan başla

N KOziTalk11:19, 26 April 2011