Αίτημα για σχολιασμό / εισάγω ή εισαγάγω

Jump to navigation Jump to search

Αίτημα για σχολιασμό / εισάγω ή εισαγάγω

Παρακαλώ δείτε τη συζήτηση εδώ για τη μετάφραση του enter σε εισάγω ή εισαγάγω. Θα θέλαμε τη γνώμη σας, καθώς είναι ένας κρίσιμος όρος του Mediawiki και γενικότερα της πληροφορικής. Ευχαριστώ.

Glavkos (talk)14:00, 29 November 2015