SecurePoll

Fragment of a discussion from User talk:DCLXVI

Ами нека не е обратното, може да е "анулиране" и "възстановяване", например - в контекста ще е ясно какво ще се възстановява.

DCLXVI09:09, 25 May 2011