Revision slider

Fragment of a discussion from User talk:Dvorapa
Jump to navigation Jump to search

To nevím, páč nevím, jak to zjistit, ale minimálně například u popisku u betafunkce, v tech news apod.

Dvorapa (talk)12:05, 27 September 2016