Vrnjeno/Vrnitev

Fragment of a discussion from User talk:Eleassar

Pozdravljen. Mislim, da je zaradi doslednosti bolj prav vrnitev, saj so pri drugih oznakah tudi uporabljeni glagolniki (npr. urejanje, mobilno urejanje namesto urejeno, mobilno urejeno). --Eleassar (talk) 11:35, 19 February 2021 (UTC)

Eleassar (talk)11:35, 19 February 2021

Vrnitev je prav za oznako urejanja, ki je nekaj vrnilo (npr. za administratorjevo vrnitev vandalskega urejanja), za urejanje, ki ga je doletela vrnitev, pa se mi zdi bolje "vrnjeno" - saj je tudi izvirni niz v trpniku ("Reverted"), za razliko od npr. "Mobile edit". Trenutno sta tako vandalovo kot administratorjevo urejanje označeni z "Vrnitev" in "vrnitev", kar je kaotično.

Upwinxp (talk)11:51, 19 February 2021

Ok, to se strinjam. V tem primeru za administratorjevo urejanje 'vrnitev' in za vrnjeno urejanje 'vrnjeno'. Sem vrnil :).

Eleassar (talk)11:53, 19 February 2021