Καλωσόρισες

Fragment of a discussion from User talk:Giorgos456
Jump to navigation Jump to search

Τα καταλαβαίνω. Προσπαθώ να διορθώσω την μετάφραση όσο καλύτερα γίνεται.

Giorgos456 (talk)15:29, 11 August 2016