ניידית

Fragment of a discussion from User talk:LaG roiL
Jump to navigation Jump to search

.תודה רבה. חשבתי שהייתה מילה מקבילה ל-"נייד" בלשון נקבה

LaG roiL (talk)16:58, 15 April 2015