Praxis och sånt

    Praxis och sånt

    Hej! Jag gjorde lite ändringar i svenska versionen av MediaWiki utan att ens undersöka eller fråga om det finns någon etablerad gång för hur man gör det. Det kanske var dumt. Men jag fortsätter i samma glada anda om jag inte hör någonting från dig. Hej så länge!

    Marfuas (talk)19:27, 16 February 2015

    Hej! Jag tror det är fritt fram! /NH (talk) 08:23, 5 March 2015 (UTC)

    NH (talk)08:23, 5 March 2015