Praxis och sånt

    Fragment of a discussion from User talk:NH

    Hej! Jag tror det är fritt fram! /NH (talk) 08:23, 5 March 2015 (UTC)

    NH (talk)08:23, 5 March 2015