עיול

Fragment of a discussion from User talk:Rotemliss
Jump to navigation Jump to search

ראשית, אני מכיר את גוגל.

שנית, זו מילה בלתי מוכרת ועדיף לא להשתמש בה.

rotemlissTalk12:07, 25 December 2011