תווים כללים

Fragment of a discussion from User talk:Rotemliss
Jump to navigation Jump to search

לא שמתי לב לי' הנוסף, תודה על התיקון. אשר ל"תווי־כול" - בדומה ל"מרשתת", "קוקית" והמלצות דומות, עדיף לא להשתמש בהמלצות האקדמיה שטרם התקבלו לשימוש (ואולי לא יתקבלו). המונח הוא מונח תיאורי המתייחס לתפקיד התווים.

rotemlissTalk12:42, 26 September 2011