מה העניינים

    מה העניינים

    גיליתי שכאן אתה פעיל... ברחת מוויקיפדיה, או ממני? ;)

    דגש חזק (talk)09:30, 28 October 2019