everything

Jump to navigation Jump to search

Nie bardzo, bo wtedy #define="wszędzie". Zwykle ludzie nie wiedzą, co to jest "wszędzie". To pojęcie jest niedookreślone.

Tar LócesilionIqueta!13:46, 10 August 2014