everything

    everything

    [1] → a nie lepiej byłoby „wszędzie”?

    Chrumps (talk)13:21, 10 August 2014

    Nie bardzo, bo wtedy #define="wszędzie". Zwykle ludzie nie wiedzą, co to jest "wszędzie". To pojęcie jest niedookreślone.

    Tar LócesilionIqueta!13:46, 10 August 2014