Kasaa:Afaaniikuu

From translatewiki.net
This page is a translated version of the page Translating:Index and the translation is 100% complete.

Anaadhufu gara translatewiki.net galmee hub!

Qooqiiktotaaf translatewiki.net

Kutaan kun haalfayyada qabiyyee galmeelee dirree kanaati.

  1. Ibsaga deggersoota Afaaniikuu
  2. Ibsaga xiinaannoo dhiyaate
  3. Tarii gaaffiin kee FAQ keessatti siif deebi'eera, yoo siif hin deebine gaafadhu.

Gadfageenyaan fuulonni gargaarsaa tajaajilarrayiru:

  1. Seensa biyyoomsaa
  2. Imala translatewiki.net
  3. Qajeeltowwan Afaaniikuu

Odeef ibsa dabalataaf Category:Supported projects fuula hirphaa piroojektii argachuu dandeessu.

Dagaagsitootaaf translatewiki.net

  1. Ibsaga xiinaannoo dhiyaate
  2. Kun Translatewiki.net hiikuuf akkamiin piroojektii haaraa akka seentu dha
  3. Tarii gaaffiin kee FAQ keessatti siif deebi'eera, yoo siif hin deebine gaafadhu.

Hoggansaaf Translatewiki.net

Odeeffannoo waa'ee translatewiki.net dirree teessumoomaaf, maaloo Category:Management ilaali.

Dheertoo Hiiki

Kasaa galmeelee dheertoo afaaniikuu (mediawiki.org)