User:MarkAHershberger/blog-RTL-Developers-wanted/bar

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search
Nepaalesische Kinder mid Kotzen

wejdgreessden und bekáunntersten Wikis braucher MediaWiki. D' Pópularität und d' Nytzlékeit vah da Wikipédia, port mim Engagement vahra gróussen Gmoahschoft, iss zan vadáunker, daa'ma koah áundre Software eihfoit, dé a besserne I18N-Unterstytzung dafort ois wia MediaWiki. Prójektt wias translatewiki.net und d' Softwaredaweiterung Narayam hand entstáunden, um d' I18N-Unterstytzung vah da Software weider z' vabéssern. Dé Éntwicklung werd asóu zan storksten Argumént fyr d' Freie Software: Ywertrogt d' Leit 's Eingtum a' da Software und sé wern oiss dráuh sétzen, daa's besser lafft. A' da Fóing vafiang mar olle ywerra besserne Software.

D' MediaWiki und a' da Fóing a d' Wikipédia hod in a por Bereiche z' weng Unterstytzung. Oaner vah dé auffejigsten Bereiche is d' Unterstytzung fyr Sproochen dé vah rechts noch links (RTL) gschriem wern. Ad entsprecherden Próbléme werd dráuh gorwat, netter dé oiermoasten vah unserne Softwareéntwickler orwaten af LTR-Sproochen, sódaas 's die vurháundernen Próbléme néd asóu schnej wornemmern. Dé Próbléme wern ins sejbst néd asóu affoin, wias ba d' Nutzer vah Wikipedias af RTL-Sproochen wia bspw. العربية (Araawisch), فارسی (Persisch) óuder (Hebräisch) da Foi is. A áuhgmesserne Unterstytzung is durt néd vurháunden.

A jeeds vah d' Wikis ad gnáunnten Sproochen hod ywer 100.000 Artiké. I bih désswéng da Moanung, daa' a por vah dé Leit, dé zua oam vah dé Wikis beitrong, méglicherweis aa d' Ferdigkeit háum, a por vah d' vurháundernen Feeler z' beseiting, dé eaner sejbst bereits afgfoin seih kunnten.

I think that perhaps RTL developers and LTR developers don't communicate enough. So, if you're an RTL developer, let me tell you clearly: We want you! You have something that our current MediaWiki developers don't have — something that we desperately need. Find a bug, submit a patch, and your code can be running on Wikipedia!

A por Softwarefeeler zan Áuhfáunger:

Schliasslé fejd nóh a wichtige Funkzióun an MediaWiki, dé mid Fehler 6100 (Daméglichung vah unterschiadliche Schrieftausrichtunger (RTL/LTR) fyr d' Nutzeróuwerflächen zan oam und d' Inhoidt vahram Wiki zan áundern) bschriem wern hod kenner.