User:Nkrctp

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search
Babel user information
th-N ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
lo-N ຜູ້ຊົມໃຊ້ນີ້ມີເຂົ້າໃຈ ຂອງ ພາສາອັງກິດ ເທົ່າກັບພາສາແມ່ .
Users by language