User:NoiX180/Tembung

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

Groups

Guides:

Standard

English-Javanese terms compiled by Tjahja.

A

 • abuse = salah-guna
 • action = lelakon, laku
 • adjust = larasaké
 • appearance = rupa, cakrik
 • authentication = otèntikasi
 • autoreview = swapriksa

B

 • be not allowed = ora kawogan
 • below = ing sor iki
 • block = penggak
 • bookmark = tenger buku
 • botton = tombol
 • browser = pangluru

C

 • cache = telih
 • cached = ing telih
 • cancel = wurung
 • change = owah
 • character = karakter
 • citation = sitiran
 • cite = sitir
 • code = kodhe
 • community = paguyuban
 • configure = konfigurasi
 • configuration = konfigurasi
 • confirm = konfirmasi
 • confirmation = konfirmasi
 • content = kontèn, isi
 • contribution = pisumbang
 • copy (n) = turunan
 • copy (v) = turun
 • count (n) = cacah
 • crash = kasangsaran

D

 • data = dhatah
 • database = sasana dhatah
 • dataset = prangkat dhatah
 • default = gawan, baku, pokok
 • delete v. = busek (< busak)
 • description = wedharan
 • desktop = dhèstop
 • destination = paran
 • detail = rerincèn
 • detect = sumurup; not detected = ora kasumurupan
 • device = piranti
 • disable = patèni
 • display = pitonton, pajang
 • do not have permission = ora kawogan
 • donation = sumbangan

E

 • edit = besut
 • email = layang èlèktronik (< layang-èl)
 • empty = kosong
 • enable = urubaké, idinaké
 • encoding = pangodhe
 • error = masalah
 • explanation = panjlèntrèh
 • expression = pitembungan
 • extension = èkstènsi
 • external = manca, njaba

F

 • fail = ora dadi, ora sida, cabar
 • feature n. = fitur
 • featured = pethingan
 • feedback = pamrayoga
 • file = berkas (< barkas)
 • file name = aran berkas
 • filter = saring
 • fix = mbeneraké
 • folder = setopmap
 • the following ... = ... ing sor iki

G

 • group = golongan

H

 • heading = panyirah
 • hint = pasemon
 • history = sajarah

I

 • identifier = panandha
 • implement v. = cakaké
 • index = indhèks
 • information, info = katerangan, info
 • insert = wuwuh
 • interface = mukantara
 • internal = njero
 • introduction = purwaka
 • invalid = ora trep
 • item = wiji

L

 • latest = anyar dhéwé
 • learn more = sinaoni candhaké
 • level = tataran
 • library = pabukon, bibliotik
 • list = pratélan
 • lock (n.) = gembok
 • lock (v.) = nggembok

M

 • maintain = ngrukti
 • maintenance = pangrukti
 • manage = kemunah
 • map = gambar bumi
 • meaning = werdi
 • media = médhiyah
 • message = layang
 • modify = ndandani
 • be modified = kadandani
 • module = modhul
 • move = lih

N

 • name = aran
 • namespace = mandhala aran (< mandala aran)
 • no result = ora nemu apa-apa
 • notice = wewara
 • notify v. = wara-wara
 • notification = biwara

O

 • obtain = jupuk
 • offline = jaban jaringan (jaba nèt)
 • online = jeron jaringan (jero nèt)
 • operation = operasi
 • options = opsi
 • optional = manasuka
 • override v. = tindhihi
 • overwrite v. = tindhihi

P

 • particular = mirunggan
 • place = papan, panggonan
 • preference = pilalan
 • print v. = cithak
 • privacy = kaprianggan
 • private = priangga
 • privilege = privilése
 • property = properti
 • protect = reksa
 • protection = rereksan
 • provide = cawisaké
 • be provided = kacawisaké

Q

 • query = kuwèri

R

 • rate = rangking
 • reason = dhedhasar (< alesan)
 • reference = réferènsi
 • remote = adoh
 • remove = buwang
 • report v. = lapuraké
 • report n. = lapuran
 • repository = panyimpenan
 • request = panyuwun
 • restore = pulihaké
 • restriction = watesan
 • result = kasil
 • revert = balèkaké
 • review = priksa
 • revision = révisi
 • roll back = balèkaké

S

 • screen = kelir
 • search (n.) = gegolèkan
 • search (v.) = golèk
 • server = paladèn
 • settings = setèlan
 • shared (adj.) = barengan
 • shortcut = sidhatan
 • signature = tapak asma
 • skin = ules
 • skip (v.) = lumpati
 • software = piranti alus
 • special = mirunggan (< astamiwa)
 • specify v. = arep, isi, lebokaké, wènèhi
 • storage = panyimpenan
 • store (v.) = dokok
 • switch = salin
 • sync (v.) = sinkronaké
 • syntax = sintaksis (< sintaks)

T

 • tag = tenger
 • target = ener
 • temporary = sadhéla
 • test v. = jajal
 • theme = ules
 • third party = péhak katelu
 • thread = taler
 • timestamp = tandha wektu
 • tilde = tildhe (alun?)
 • title = sesirah
 • to = menyang (< nyang)
 • tool = prabot
 • translate = pertal (< terjemahaké)
 • type = jinis (< jenis)

U

 • unconstructive = ora migunani
 • undo = balèkaké
 • unexpected = ora kinira
 • unrecognized = ora dingertèni (< ora kawruhan)
 • usage = pangguna

V

 • value = aji (< gendra, biji, bijih)
 • view (n.) = sesawangan
 • view (v.) = deleng (< delok)
 • viewer = panontonan
 • visibility = pakatonan

W

 • warning = pepéling

Y

 • you = kowé
 • your = -mu

Z

 • zoom = zum

Ora baku (Non-standard)

 • action = tumindak
 • category = katégori
 • code = kodhé
 • comment = tanggepan, komentar
 • contribution = kontribusi, sumbangan
 • database = basis data, basis dhata, umpak data
 • edit = owah
 • email = layang èlèktronik
 • empty = suwung
 • error = kasalahan, gagal
 • export = èkspor
 • expression = wedharan
 • feedback = lebon saran
 • file = berkas
 • history = sejarah, sujarah
 • index = indèks
 • interface = antarmuka
 • learn more = sinau luwih, sinaoni terusané, sinaoni terus
 • level = tahap, tingkat, tingkatan, undhaking
 • library = kapustakan, perpustakaan
 • list = daptar, daftar, dhaptar
 • meaning = arti
 • module = modul
 • move = pindhahen, pindhah
 • namespace = lowaharan, bilik jeneng, bilik nama, ruang jeneng
 • protection = pangreksan
 • rating = biji, pambijèn
 • result = asil
 • settings = tata latar, pangaturan
 • server = sasana