User:Pwyll

From translatewiki.net
Babel user information
cy-5 Mae'r defnyddiwr 'ma yn medru'r Gymraeg ar lefel broffesiynol.
en-5 This user has professional knowledge of English.
This user helps translating MediaWiki.
Users by language

I am Pwyll and I'm active on the Welsh Wikipedia and Welsh Wiktionary.


Iawn 'te. Fy enw i yw Pwyll (wel, fan hyn o leia') a dw i'n dueddol o wneud amrywiaeth o waith ar brosiectau Wicifryngau. Dw i'n weinyddwr ar Wicipedia ac yn ystod y misoedd diwethaf dw i wedi bod yn gwneud cryn dipyn o waith ar y Wiciadur (lle dw i'n weinyddwr hefyd). Dw i'n diflasu'n hawdd (ADHD tybed?!) ac yn dueddol o neidio o'r naill brosiect i'r llall er mwyn cael blas ar bopeth.

'Dyw fy sgiliau technegol i ddim yn wych ond dw i'n medru gwneud y rhan fwyaf o bethau ac yn awyddus i ddysgu mwy yn barhaus.

Hwyl am y tro.

o)