MediaWiki talk:Eauthentsent/he

From translatewiki.net
Jump to navigation Jump to search

Contents

Thread titleRepliesLast modified
יותר מדיי "דוא"ל"118:37, 2 May 2011

יותר מדיי "דוא"ל"

יש כאן שימוש במילה "דוא"ל" בצורה מבלבלת, לדעתי.

אמנם המילה "דוא"ל" משמשת גם לתוכנו של המסר, אך כאשר משתמשים בה גם בהקשרים אחרים, כדאי לדעתי להשתמש במילה "מסר" או "מסר(י) דוא"ל" במקומו. למשל כך:

מסר אימות נשלח לכתובת הדוא"ל שקבעת. לפני שמסרי דוא"ל אחרים נשלחים לחשבון הזה, תצטרך לפעול לפי ההוראות במסר האימות כדי לוודא שכתובת הדוא"ל היא אכן שלך.

באנגלית אין צורך בהבחנה שכזו, שכן "אימייל" משמש בה בכל ההקשרים והמשמעויות ששימש להן "מייל" בטרם עידן המחשב והאינטרנט. לא כן הדבר בעברית.

כמו כן, רצוי לדעתי להשתמש ב"תצטרכ\י" במקום "תצטרך", אלא אם יש דרך להתאים את זה להגדרות המגדר של המשתמש. לחילופין, אפשר "יהיה עליך", שאותו ניתן לנקד בהתאמה לשני המינים.

Nahum22:37, 28 April 2011

לדעתי המילה "דוא"ל" מקובלת מספיק בעברית במשמעות של "מסר". במקרה זה השימוש המבלבל הוא במונח "דוא"ל" לכתובת דוא"ל. תיקנתי בתוכנה את ניסוח ההודעה (וגם את נושא המגדר).

rotemlissTalk18:37, 2 May 2011