Εισάγω ή εισαγάγω

Jump to navigation Jump to search
Edited by author.
Last edit: 22:10, 29 November 2015

Ειδοποίησα όλους τους χρήστες της ελληνικής πύλης στο translatewiki για να πάρουν μέρος στη συζήτηση.

Καλό είναι μέχρι να κατασταλάξουμε να μπουν όλες οι σχετικές παραπομπές στη γραμματική του Τριανταφυλλίδη. Έχω μια σχολική εκδόσεως ΟΕΔΒ, έτος 1976. Κοίταξα στο κεφάλαιο με τα ρήματα και τα παραρτήματα, αλλά δεν βρήκα κάτι για το άγω και τα παράγωγά του.

Βρήκα όμως στο βιβλίο "Λάθη στη χρήση της γλώσσας μας", Ιωάννα Παπαζαφείρη, εκδ. Σμίλη (16η έκδοση) στη σελίδα 42, ότι αναφέρεται:

Τα ρήματα σε -άγω σχηματίζουν τους εξακολουθητικούς χρόνους από το θέμα '''-αγ''' και τους στιγμιαίους από το '''-αγαγ'''. Παραδείγματα: ανάγει, ανήγε, θα ανάγει ...προήγαγε, θα προαγάγει κλπ. 

Το ενδιαφέρον είναι ότι στον πίνακα που παραθέτει μετά με παραδείγματα για τον κάθε χρόνο, περιορίζεται για τον ενεστώτα να δώσει το εξής παράδειγμα:

Ενεστώς Η χώρας μας εξάγει εσπεριδοειδή
Παρατατικός Η χώρας μας εξήγε στο παρελθόν
.....κλπ

Δεν μας δίνει παράδειγμα για τον στιγμιαίο ενεστώτα. Υποψιάζομαι ότι το αποφεύγει σκόπιμα. Ας περιμένουμε να δούμε τι θα πουν και οι άλλοι.

Glavkos (talk)14:33, 29 November 2015

Είχα ξεκινήσει να φτιάχνω και αυτό: Portal:El/MediaWiki/Εισάγω το οποίο έχει όλες τις περιπτώσεις αλλά ίσως έχει και κάποια λάθη. Το έφτιαξα συνδυάζοντας από διάφορες πηγές.

Protnet (talk)18:16, 29 November 2015

Ο Σαραντάκος λέει http://www.sarantakos.com/language/amalekite2.html να μην το χρησιμοποιούμε.

Εγώ λέω ότι δεν έχει και μεγάλη σημασία, παρόλο που δε διαφωνώ με τον Σαραντάκο. Κάντε όπως νομίζετε.

FocalPoint (talk)20:21, 29 November 2015
 

Ο Σαραντάκος λέει http://www.sarantakos.com/language/amalekite2.html να μην το χρησιμοποιούμε.

Εγώ λέω ότι δεν έχει και μεγάλη σημασία, παρόλο που δε διαφωνώ με τον Σαραντάκο. Κάντε όπως νομίζετε.

FocalPoint (talk)20:27, 29 November 2015

Εντάξει, ευχαριστούμε για την απάντηση.

Glavkos (talk)22:05, 29 November 2015

Η ουσία είναι αυτό που αναφέρει ο Protnet. Ότι έχει σημασία να είναι γραμμένο 'σωστά'. Είναι καλό να έχουμε πάντοτε υπόψη ότι το mediawiki δεν το χρησιμοποιούμε μόνο οι Βικιπαιδιστές ή οι Βικιμιδιστές, αλλά μπορεί να χρησιμοποιείται παντού και από τον οποιονδήποτε (και, πολύ σημαντικά, από μαθητές όπως αναφέρθηκε). Και θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς ο υποψήφιος χρήστης να χρειάζεται να "παραμετροποιήσει" ξανά από την αρχή τη μετάφραση με βάση τις δικές του ή τις ευρέως καθιερωμένες γλωσσικές απαιτήσεις ή ευαισθησίες. Με τη λογική αυτή (και για πολλούς βέβαια ακόμη λόγους), η μετάφραση του Mediawiki -αλλά και κάθε σχεδόν λογισμικού που χρησιμοποιείται ευρέως- δεν μπορεί να γίνεται με βάση κανόνες που προτιμά -ή που ορισμένες φορές έχει, κακώς, θεσπίσει ο ίδιος- ο μεταφραστής, αλλά τους επίσημους κανόνες της καθιερωμένης κάθε φορά γραμματικής. Για το ρήμα "εισάγω", ο κανόνας είναι ότι ο στιγμιαίος ενεστώτας σχηματίζεται με διπλασιασμό ("εισαγάγω"). Προσωπικά δεν μου αρέσει (μου θυμίζει το "ουδεπώποτε"), αλλά εφόσον έτσι είναι το γραμματικά σωστό, έτσι οφείλω και να το γράψω. Δεν έχω χρόνο τώρα να ψάξω στη γραμματική μου, δείτε επί του παρόντος (αν δεν τα έχετε δει ήδη) τη συζήτηση στο τρανσλάτουμ, και τη σχετική αναφορά (σημείο vi) στο εγχειρίδιο σύνταξης για τους μεταφραστές της ΕΕ, που είναι πολύ χρήσιμη αναφορά γενικότερα.

Τώρα, επειδή ακριβώς δεν μου αρέσει, προτιμώ την άλλη λύση, το "καταχωρίστε", που χρησιμοποιείται κατά κόρον σε μεταφράσεις λογισμικού, ή, όταν είναι δόκιμο, το πιο απλό "πληκτρολογήστε". Όπου χρησιμοποιείται όμως το "εισάγω" στιγμιαία, θα πρέπει να γράφεται και σωστάː εισαγάγω.

Badseed (talk)01:57, 21 January 2016