"Diffar" -> "Skillnader"

Fragment of a discussion from Portal talk:Sv
Jump to navigation Jump to search

Okej, då ångrar jag mina ändringar så någon annan får ändra alla meddelanden med ordet "diff/diffar" om de vill.

// WikiPhoenix (Talk)20:44, 18 April 2012