Repository

Fragment of a discussion from Portal talk:Sv
Jump to navigation Jump to search

Kör på den tycker jag. Har vi bara gått över till en standardiserad version kan vi alltid ändra oss lätt om vi hittar något bättre senare.

Lokal_Profil (talk)13:46, 7 May 2014