Structured Discussions

Jump to navigation Jump to search

Structured Discussions

Jag tog mig friheten att översätta "Structured Discussions" (d.v.s det nya namnet på Flow) till "strukturerade diskussioner" tills vi vet om det ska översättas eller ej, då de andra språken verkar göra detsamma.

// WikiPhoenix Talk21:17, 15 September 2017