דף משתמש

Fragment of a discussion from User talk:חיים
Jump to navigation Jump to search

זאת לא דמוקרטיה. זה דקדוק תקני.

Amir E. Aharoni (talk)11:32, 23 August 2012