ਨਵਾਂ ਰੀਵਿਜਨ ਸੋਧ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ

Fragment of a discussion from User talk:Babanwalia
Jump to navigation Jump to search

ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗ਼ਲਤ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ "ਣ" ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਨਾਲੇ ਬੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ "ਨ" ਨਾਲ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ। ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੋਸ਼ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ "shelter" ਦੀ ਭਾਲ਼ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਹਿੱਜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਬਹਿਸ ਮੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ "ਓਟ", "ਆਸਰਾ", "ਪਨਾਹ" ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

Babanwalia (talk)04:55, 1 October 2014

ਸਰਣਾਈ - saranāī - सरणाई ਸਰਣ. ਪਨਾਹ. "ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ. http://searchgurbani.com/index.php/mahan_kosh/view/10650

ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।

Jimidar (talk)04:58, 1 October 2014

ਓਹੋ! ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ-ਬੋਲੀ, ਅਵਧੀ, ਹਿੰਦੀ, ਬ੍ਰੱਜ ਆਦਿ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਰਸੂਖ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਵੇਖੋ: ਹਿੰਦੀ: http://shabdkosh.com/hi/translate?e=shelter&l=hi ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ: http://shabdkosh.com/pa/translate?e=shelter&l=pa

Babanwalia (talk)05:07, 1 October 2014